“Rəngkarlıq” kafedrası

“Rəngkarlıq” kafedrası 2014-cü ildən “Memarlıq və Dizayn” fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərir.

“Rəngkarlıq” kafedrası “Memarlıq və Dizayn”, “Dekorativ Tətbiqi Sənət”, “Sənətşünaslıq” fakültələri üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrə rəngkarlıq fənnini tədris edir.

Hal-hazırda “Rəngkarlıq” kafedrasında 1-professor, 1-dosent, 1-0,5 ştat əvəzçi, 9- müəllim, rəngkarlıq fənnini tədris edir.

“Rəngkarlıq” kafedrasını müdiri baş müəllim Şəhla Baxşəliyevadır.