Ümumi Şöbə

Ümumi şöbənin fəaliyyətinin əsas məqsədi ADRA-da kargüzarlığın təşkilini təmin etmək, habela ADRA-nın strukturlarının bu sahədəki fəaliyyətinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirməkdir. Şöbənin əsas vəzifələri, ADRA-nın struktur bölmələrində kargüzarlığın təşkilini, sənəd dövriyyəsi, arxiv, vətəndaşların qəbulu və onların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı köməklik göstərmək, akademiyaya daxil olan müraciətləri qəbul etmək, qeydiyyata almaq, sənədlərin sürətlərinin çoxaldılmasını və rəhbərliyin yazılı və şifahi göstərişinə əsasən aidiyyatı üzrə çatdırılmasını təmin etmək, göndərilən sənədlərin tələb olunan qaydada tərtib edilməsini, göstərilən ünvanların və digər məlumatların düzgünlüyünü, vizaların tam və düzgün toplanmasını təmin etməkdir. Sənədlərin müəyyən edilmiş qaydada hazırlanıb arxivə verilməsindən və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirməkdən ibarətdir.