31 Yanvar tarixində ADRA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.34 daimi Dissertasiya şurasında 6218.01 — “Dekorativ-tətbiqi sənət” ixtisası üzrə dissertasiya müdafiəsi keçirilmişdir.

Səbinə Cəlil qızı Tutayuk “Azərbaycanın dini memarlıq abidələrinin epiqrafiyası ilə dekor sisteminin sintezi” adlı fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir.

Tags

Comments are closed