Keyfiyyətin təminatı

Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası yaradıldığı gündən 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir.

Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Rəssamlıq Akademiyasının struktur bölməsi olaraq, tədris prosesini idarə edən, kafedra və fakültələrin tədris, tədris-metodiki fəaliyyətini planlaşdıran, tədris prosesini təşkil edən bir orqandır. Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunmuş normativ aktlara və Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Nizamnaməsinə, Rəssamlıq Akademiyasının Elmi və Bədii şuralarının qərarlarına, eləcə də rektorun əmr və sərəncamlarına əsasən iş prosesini təşkil edir. Keyfiyyətin təminatı şöbəsi Akademiyanın fəaliyyətini təmin edən struktur bölmələri və kafedralar ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

Tədris planlarının tədris standartlarına uyğun olaraq hazırlanması;

Akademiya üzrə dərs yüklərinin tədris planlarına uyğun olaraq paylanması;

Tələbə kontingenti haqqında hesabatların hazırlanması;

Akademiyada fəaliyyət göstərən dekanlıq və kafedraların yoxlanılması;

Tələbə-məzun Dövlət Elektron məlumat sisteminin işlənməsi;

Tələbələrin təcrübə keçməsi ilə əlaqədar müəssisələrlə müqavilələrin bağlanması, təcrübənin gedişatına nəzarət;

Təhsil Nazirliyinə və digər qurumlara hesabatların hazırlanması;

Tədris planlarına uyğun olaraq dəsr cədvəllərinin hazırlanmasına nəzarət;

Akademiya üzrə keçirilən imtahanlara nəzarət;

Akademiyaya daxil olan tələbələrin şəxsi işlərinin yığılması və sistemə işlənməsi; Akademiyanı bitirən məzunlar haqqında məlumatlarının Təhsil Nazirliyinin elektron sisteminə işlənməsi;

Akademiya üzrə tələbələrin xaric olunma, akademik məzuniyyət, soyadın dəyişilməsi, töhmət verilmə, tələbələrin diplom müdafiəsinə buraxılması, yay və qış tətilləri müddətində xaric olmuş tələbələrin yenidən bərpası, eləcə də köçürülməsinə dair təqdim olunmuş sənədlərə əsasən əmrlərin hazırlanması;

Təqaüd əmrlərinin yoxlanılması və hazırlanması;

Sessiyanın nəticələri haqqında hesabatların hazırlanması və Təhsil Nazirliyinə təqdim olunması;

Ştatda olan müəllim və kənardan dəvət olunan saat hesabı müəllimlərin işə qəbul və əməkhaqqının ödənilməsi əmrlərinin verilməsi;

Əlaqə:

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin əlaqə telefonu: (012) 567-98-83

Ünvan: AZ-1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 24

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin əməkdaşları:

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri : Nəcəfova Dilşad Şamil qızı

Тəcrübə rəhbəri — Qulubəyova Səidə Azər q.

Мetodistlər — Hüseynova Nərgiz Kəmaləddin q., Rüstəmova Maisə Malik q.

Baş metodist — Qasımxanlı Günay Bayram q.

Baş inspektor — Əliyeva Həqiqət Həbib q.

Statist — Ağayeva Pərvanə Əlövsət q.

Dispetçer — Yəhyayeva Esmira Nizami q.

Laborant — Kərimova Ramilə Nazim q.

Operator — Məmmədova Yeganə Tahir q.