Heykəltəraşliq Kafedrasi

“Heykəltəraşlıq” kafedrası 1983-cü ildən etibarən M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnistitunun nəznində yaranıb. Kafedranın yaranması Azərbaycan heykəltəraşlığının inkişafına, heykəltəraşlıq məktəbinin doğmalaşmasına güclü təsir göstərmişdir. Görkəmli heykəltəraşların təşəbbüsü ilə yaranan heykəltəraşlıq kafedrası, Xalq rəssamı, professor Məmmədov Tokay Həbib oğlunun rəhbərliyi ilə 1992-ci ilədək və professor Əliyev Natiq Kamal oğlunun rəhbərliyi ilə 2000-ci ilədək fəaliyyət göstərmişdir. 2000-ci ildən etibarən ulu öndərimiz H.Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası yaranmışdır. Ən müasir tələblərə cavab verən və hərtərəfli təchiz olunan heykəltəraşlıq kafedrası görkəmli heykəltəraş akademik Ö.Eldarovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərməkdədir. 

2000-2008-ci illərdə kafedraya professor Əliyev Natiq Kamal oğlu rəhbərlik edib.

2008-2014-cü illərdə kafedraya professor Zeynalov Azad Sabir oğlu rəhbərlik edib. 

2014-cü ildən etibarən kafedraya dosent Süleymanova Sevil Arif qızı rəhbərlik edir.

“Heykəltəraşlıq” kafedrasında 14 professor-müəllim heyyəti, onlardan 6-professor, 3-dosent, 2-baş müəllim, 3-müəllim tədris fəaliyyəti göstərirlər.