İnformasiya texnologiyaları şöbəsi Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası yaradıldığı gündən 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir.

      İnformasiya texnologiyaları şöbəsi yeni informasiya texnologiyalarının sistemli proqram vasitələrinin və yanaşı proqram təminatının inkişafı və tətbiqini həyata keçirir. Yeni sistem proqramlarının işlənib hazırlanması, ADRA –nın bütün şöbələrində kompüter şəbəkələrinin sistemli şəkildə idarə olunmasını yerinə yetirir.