“Qrafika” kafedrası 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı əsasında Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası yaradılan vaxtdan (2000-ci ildən) ADRA-da digər kafedralarla yanaşı “Qrafika” kafedrası da fəailiyyət göstərir. Bu şöbədə Baloniya sisteminə uyğun olaraq dörd (4) il bakalavr, iki (2) il isə magistr pillələrində tələbələr təhsil alırlar. Birinci kursda onlar ümumi kurs kimi hazırlaşırlar, ikinci kursdan isə “Dəzgah” qrafikası, “Kitab” qrafikası və “Plakat” emalatxanası kurslarına ərizə əsasında bölünürlər. 2017-ci ildən kafedrada Animasiya kursuda fəaliyyət göstərir. Şöbədə tələbələr “Kompozisiya”, “Material üzərində iş”, “Şrift” fənnləri üzrə təhsil alırlar. Kafedrada 11 (on bir) müəllim, onlardan: 3 professor, 5 dosent, 1 baş müəllim, 2 müəllim və saat hesabı müəllimlər çalışırlar. Kafedrada 2 Əməkdar rəssam, 2 Əməkdar İncəsənət xadimi və 2 Fəlsəfə doktoru fəaliyyət göstərir.

 Hər il ADRA-da sərgilər təşkil olunur. Bu sərgilərdə müəllimlər öz əsərlərini tələbələr isə öz işlərini nümayiş etdirirlər. Bunlarla yanaşı kafedranın professor-müəllim heyəti hər il Elmi Yaradıcılıq işlərini təhvil verirlər və bu işlərin əsasında ADRA-nın müzeyində sərgilər təşkil olunur. Kafedranın professor-müəllim heyəti Elmi-tədqiqat işləri ilə də məşğul olurlar. Kafedrada dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər və proqramlar tərtib edilib.

Kafedranın tərkibi :

Kafedra müdiri, 2 baş laborant, 1 emalatxana müdiri.

Hüseynov Rəsul İsmayıl oğlu – professor, Əməkdar rəssam

-“Təsviri sənət haqqında” – Metodik vəsait

— “Ali rəssamlıq məktəbində rəsmin metodikası” – Metodik vəsait

— “Rəsm və onun üslubları” – Metodik vəsait

— “Rəsmdə xəttin rolu” – Metodik vəsait


Hacıyev-Şəkinskiy Nüsrət Süleyman – professor, Əməkdar

rəssam

-“Rəsm və onun tədrisinin metodoloji əsasları” – Metodik vəsait


Məmmədova Nərgiz Süleyman qızı – dosent

— “Ksiloqrafiya və linoqravüra yaranma tarixi və işləmə

metodları” – Metodik vəsait

— “Exlibris” Yaranma tarixi və inkişafı – Metodik vəsait

— Qrafikada estamp növləri “Litoqrafiya” – Metodik vəsait


Qasımov Sabir Nadir oğlu – dosent, Sənətşünaslıq üzrə Fəlsəfə

doktoru

— XX əsr Azərbaycan Qrafikasının inkişaf mərhələləri – Dərs

vəsaiti

— XX əsr Azərbaycan Dəzgah qrafikasında obrazlılıq məsələləri –

Dərs vəsaiti


Ələsgərova Sevinc Ələkbər qızı — dosent

— Qrafikada şrift və onun inkişaf mərhələləri – Dərs vəsaiti

— Plakatda “Şrift” – dərs vəsaiti

— Kitabda “Şrift” – dərs vəsaiti


Məmmədov Emin Səlhab oglu – dosent Əməkdar İncəsənət

xadimi