“Qrafika” kafedrası 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı əsasında Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası yaradılan vaxtdan (2000-ci ildən) ADRA-da digər kafedralarla yanaşı “Qrafika” kafedrası da fəailiyyət göstərir. Bu şöbədə Baloniya sisteminə uyğun olaraq dörd (4) il bakalavr, iki (2) il isə magistr pillələrində tələbələr təhsil alırlar. Birinci kursda onlar ümumi kurs kimi hazırlaşırlar, ikinci kursdan isə “Dəzgah” qrafikası, “Kitab” qrafikası və “Plakat” emalatxanası kurslarına ərizə əsasında bölünürlər. 2017-ci ildən kafedrada Animasiya kursuda fəaliyyət göstərir. Şöbədə tələbələr “Kompozisiya”, “Material üzərində iş”, “Şrift” fənnləri üzrə təhsil alırlar. Kafedrada 11 (on bir) müəllim, onlardan: 3 professor, 5 dosent, 1 baş müəllim, 2 müəllim və saat hesabı müəllimlər çalışırlar. Kafedrada 2 Əməkdar rəssam, 2 Əməkdar İncəsənət xadimi və 2 Fəlsəfə doktoru fəaliyyət göstərir.

 Hər il ADRA-da sərgilər təşkil olunur. Bu sərgilərdə müəllimlər öz əsərlərini tələbələr isə öz işlərini nümayiş etdirirlər. Bunlarla yanaşı kafedranın professor-müəllim heyəti hər il Elmi Yaradıcılıq işlərini təhvil verirlər və bu işlərin əsasında ADRA-nın müzeyində sərgilər təşkil olunur. Kafedranın professor-müəllim heyəti Elmi-tədqiqat işləri ilə də məşğul olurlar. Kafedrada dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər və proqramlar tərtib edilib.

Kafedranın tərkibi :

Kafedra müdiri, 2 baş laborant, 1 emalatxana müdiri.