To the attention of foreign students!
Starting from 2023-2024 education year, the educational procedure for entering the Azerbaijan State Academy of Fine Arts for all educational degrees will be carried out through the 
Portal.edu.az 

Əcnəbi vətəndaşların nəzərinə !

2023-2024 –cü tədris ilində əcnəbi vətəndaşların qəbulu.

Əcnəbi vətəndaşların qəbulu portal.edu.az internet saytı vasitəsilə həyata keçirilir.

SIACAS-ın fəaliyyəti ilə bağlı məlumat və yardım üçün siacas.support@tsii.edu.az elektron poçt

ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına əcnəbi vətəndaşların qəbulu üçün lazım olan sənədlər:

• Əvvəlki təhsil pilləsində keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və

müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin və onun Azərbaycan

dilinə tərcüməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti

• Sağlamlıq, o cümlədən QİÇS, Hepatit B,C viruslarının daşıyıcısı olmaması haqqında arayış

• Tədris dilindən imtahan verilməsi barədə sertifikat (mövcud olduğu halda)

• Fəxri təltiflər, sertifikatlar, diplomlar və digər bu kimi sənədlərin surətləri (mövcud olduğu halda)

• Etibarlı sərhədkeçmə sənədi

Hazırlıq kursuna qəbul üçün

• Təhsil vizası

• Beynəlxalq pasportun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi

• Orta təhsili bitirmə haqqında şəhadətnamənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi /

apostil olunması

• Əvvəlki təhsil pilləsində keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və

müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin və onun

Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti

• Etibarlı sərhədkeçmə sənədi

• Foto-şəkil 3×4 , 8 ədəd, qırmızı və ya ağ fonda

• Ümumi tibbi arayış, QİÇS, Hepatit B,C (International Hospital)

Bakalavr pilləsinə qəbul üçün

• Təhsil vizası

• Beynəlxalq pasportun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi

• Orta təhsili bitirmə haqqında şəhadətnamənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi /

apostil olunması

• Əvvəlki təhsil pilləsində keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri göstərən və

müvafiq qaydada leqallaşdırılmış (və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin və onun

Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti

• Bakalavr diplomunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi / apostil olunması

• Tədris dilindən imtahan verilməsi barədə sertifikat (mövcud olduğu halda)

 Fəxri təltiflər, sertifikatlar, diplomlar və digər bu kimi sənədlərin surətləri (mövcud olduğu halda)

• Etibarlı sərhədkeçmə sənədi

• Foto-şəkil 3×4 , 8 ədəd, qırmızı və ya ağ fonda

• Ümumi tibbi arayış, QİÇS, Hepatit B,C (International Hospital)

Magistratura pilləsinə qəbul üçün

•  Təhsil vizası

• Beynəlxalq pasportun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi

• Bakalavr diplomunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi / apostil olunması

• Bakalavr diplomunun nostrifikasiyası

• Etibarlı sərhədkeçmə sənədi

• Foto-şəkil 3×4, 8 ədəd, qırmızı və ya ağ fonda

• Ümumi tibbi arayış QİÇS, Hepatit B,C (International Hospital)

Doktorantura pilləsinə qəbul üçün

• Təhsil vizası

• Beynəlxalq pasportun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi

• Magistr diplomunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi və notarial təsdiqi / apostil olunması

• Magistr diplomunun nostrifikasiyası

• Etibarlı sərhədkeçmə sənədi

• Foto-şəkil 3×4, 8 ədəd, qırmızı və ya ağ fonda

• Ümumi tibbi arayış QİÇS, Hepatit B,C (International Hospital)

Miqrasiya xidməti tərəfindən tələb olunan sənədlər:

• Tibbi arayış — QİÇS, Hepatit B, C (International Hospital)

• Foto-şəkil 3×4, 8 ədəd, qırmızı və ya ağ fonda

• Əvvəlki miqrasiya kartı (mövcud olduğu halda)

 Etibarlı sərhədkeçmə sənədi

• Qeydiyyatda olduğu və ya faktiki yaşadığı ünvanın sənədləri:

• Yaşadığı evin çıxarışının surəti və notarial təsdiqi

(yaşadığı evin çıxarışı yoxdursa, evin müqaviləsi və maliyyə arayışı / həyət evidirsə sahibinin

adından Bələdiyyə idarəsindən qeydiyyat sənədi)

• Ev sahibinin razılıq ərizəsi və onun notarial təsdiqi

• Ev sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və onun notarial təsdiqi

Ətraflı məlumat üçün əlaqə: afa_81_31@hotmail.com

To the attention of foreign citizens !

Admission of foreign citizens for 2023-2024 education year.

Admission of foreign citizens is carried out through the portal.edu.az website.

For information and assistance related to the functioning of SIACAS, please email:

siacas.support@tsii.edu.az

Documents required for admission of foreign citizens to the Azerbaijan State Academy of Fine Arts:

• A legalized (or apostilled) document on education indicating the subjects taken at the previous

level of education and grades obtained in these subjects, as well as a notarized copy of its translation into

Azerbaijani

• Medical report, including AIDS, hepatitis B, C viruses

• Certificate of passing the language of instruction exam (if available)

• Copies of honors, certificates, diplomas and other such documents (if available)

• Valid border crossing document

For admission to the foundation course

• Education visa

•  Translation and notarization of the international passport into Azerbaijani

•  Translation and notarization / apostille of the secondary education certificate into Azerbaijani

•  Photo-image 3×4, 8 pieces, on a red or white background

•  General medical report (International Hospital)

For admission to the bachelor’s degree

• Education visa

• Translation and notarization of the international passport into Azerbaijani

• Translation and notarization / apostille of the secondary education certificate into Azerbaijani

• Translation and notarization / apostille of a bachelor’s degree

• Photo-image 3×4, 8 pieces, on a red or white background

• General medical report (International Hospital)

For admission to the master’s degree

• Education visa

• Translation and notarization of the international passport into Azerbaijani

• Translation and notarization / apostille of bachelor’s degree

• Nostrification of bachelor’s degree

• Photo-image 3×4, 8 pieces, on a red or white background

• General medical report (International Hospital)

For admission to doctoral studies

• Education visa

• Translation and notarization of the international passport into Azerbaijani

• Translation and notarization / apostille of master’s degree

• Nostrification of master’s degree

• Photo-image 3×4, 8 pieces, on a red or white background

• General medical report (International Hospital)

Documents required by the migration service:

• Medical report –AIDS, Hepatitis B,C

• Photo-image 3×4, 8 pieces, on a red or white background

• Previous migration card (if you have)

•  Documents of registered address or actual residence:

• Copy and notarization of the statement of the apartment where he lives

(if there is no statement contract of the house where he lives, the house contract and financial

reference / if it is a courtyard house registration document from the municipal office in the name

of the owner of the house)

• Consent application of the apartment owner and its notarization

• Copy of the apartment owner’s identity card and its notarization

For detailed information: afa_81_31@hotmail.com