Azad Sabir oğlu Zeynalov 

Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor

11.09.1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1976-1980-cı illərdə Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbində təhsil alıb.

1983-1989-cu illərdə M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitunun  

 “Heykəltəraşlıq” ixtisasını bitirib.

1997-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

1989-2000-ci illərdə M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitunun

“Heykəltəraşlıq” kafedrasında müəllim, baş müəllim,

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında “Heykəltəraşlıq”

kafedrasında baş müəllim vəzifələrində çalışıb.

2003-cü ildə Heykəltəraşlıq ixtisası üzrə “Dosent” elmi adına, 2005-ci ildə “Kaspian Enerji”, 2009-cu ildə Rəsul Rza abidəsinə görə (Göyçay şəhəri) “Rəsul Rza” mükafatlarına, 2018-ci ildə “Əməkdar rəssam” Fəxri ada laiq görülüb.

2008-2014-cü illər Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Heykəltəraşlıq”      

 kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

2017-ci ildə Professor Elmi ada laiq görülüb.

2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Tədris İşləri Üzrə Prorektor vəzifəsində çalışır.