Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Beynəlxalq mübadilə vəəcnəbi tələbələrin tədrisi şöbəsinin təşəbbüsü və Həmkarlar İttifaqı Komitəsinintəşkilatçılığı ilə bir qrup əcnəbi tələbə […]