ADRA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.34 daimi Dissertasiya şurasında 6215.01- “Təsviri sənət” ixtisası üzrə dissertasiya müdafiəsi keçirilmişdir. Flora Abdulxalıq qızı […]