19 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da iddiaçı Nəzakət Vaqif qızı Səfərovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi […]