19 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da iddiaçı Nəzakət Vaqif qızı Səfərovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Müasir türk xalqlarının modasında etnik elementlərin təzahürü» adlı dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya ilə ADRA-nın kitabxanasında tanış olmaq olar.

19 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da iddiaçı Asya Əlimövsüm qızı Şirəliyevanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «XIX-XX əsr Bakı zərgərlik Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətinin inkişafı kontekstində» adlı dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya ilə ADRA-nın kitabxanasında tanış olmaq olar.

29 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da iddiaçı Sevinc Vaqif qızı Qurbanovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Стиль миниатюры в декоративно-прикладном искусстве Азербайджана» (“Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərində miniatür üslubu”) adlı dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya ilə ADRA-nın kitabxanasında tanış olmaq olar.

29 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da iddiaçı İmran Mustafa oğlu Kərimovun fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi «Azərbaycan keramikasının bədii-texnoloji xüsusiyyətləri» adlı dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya ilə ADRA-nın kitabxanasında tanış olmaq olar.

Tags

Comments are closed